Політика конфіденційності

1. Умови збирання та зберігання даних

Користуючись сайтом або купуючи послуги, пропоновані на сайті http://invest-weekend.com/, а також відповідаючи на необхідні питання в анкеті при реєстрації та/або оформленні покупки, користувач підтверджує, що дає згоду організаторам конференції та уповноваженим ним особам, на обробку персональних даних, а також що є повнолітнім обличчям.

Користувач дає свою згоду Оператору та уповноваженим їм особам на обробку отриманої інформації, включаючи збирання, зберігання, використання, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), використання, розповсюдження, знеособлення, блокування, знищення персональних даних, залишених під час використання коштів автоматизації, систематизацію та формування бази даних користувачів сайту/ сервісу, складання статистичної звітності, а також на отримання інформації про дослідження та інші пропозиції від Оператора та уповноважених ним осіб.

Цим Користувач надає свою згоду та дозволяє Оператору та уповноваженим ним особам обробляти свої персональні дані, у тому числі: (Ім’я; Прізвище; По батькові; Стать; Контактний телефон; Електронна пошта; Сфера діяльності).

Користувач підтверджує, що дає згоду та надає право Оператору та уповноваженим ним особам здійснювати автоматизовану та неавтоматизовану обробку, включаючи збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, виправлення), використання, розповсюдження, знеособлення, блокування, знищення персональних даних, зазначених у анкеті, з метою заходів, спрямованих на формування бази даних учасників, складання статистичної звітності, проведення маркетингових досліджень, а також здійснення взаємодії з користувачем, у тому числі по мережах електрозв’язку, включаючи направлення SMS-повідомлень та електронних листів, до відкликання такої згоди.

Користувач підтверджує свою згоду з тим, що Оператор та уповноважені ним особи мають право взаємодіяти з Користувачем шляхом здійснення прямих контактів за допомогою різних засобів зв’язку, включаючи, але не обмежуючись: поштове розсилання, електронна пошта, мережа Інтернет та ін.

Користувач має право в будь-який час відкликати свою згоду шляхом надсилання повідомлення Оператору, скориставшись контактними даними Оператора, розміщеними на сайті http://invest-weekend.com/.

Користувач погоджується з тим, що надані ним персональні дані будуть видалені на його письмову вимогу протягом шістдесяти (60) днів з дати отримання вимоги про їхнє знищення.

Користувач надає Оператору згоду на обробку своїх персональних даних терміном на 10 років з дати передачі його даних оператору. У разі, якщо після закінчення зазначеного терміну згоду на обробку персональних даних не відкликано, дія згоди пролонгується ще на 10 років. Кількість пролонгацій не обмежена.

Оператор залишає за собою право використовувати надіслану інформацію вказаними вище способами без спеціального погодження з Користувачами та без виплати подальшої грошової винагороди Користувачеві.

Оператор зберігає за собою право періодичного оновлення або внесення змін до вищезазначених положень в односторонньому порядку.

2. Категорії зібраних Даних

Категорії Персональних даних, збір яких здійснює сайт http://invest-weekend.com/ (самостійно або за посередництвом третіх осіб), включають: Файли cookie та Дані про використання мережних ресурсів.

Інші персональні дані, що збираються, можуть описуватися в інших розділах цих правил забезпечення конфіденційності персональних даних або в спеціальному пояснювальному тексті в контексті збору Даних.

Персональні дані можуть надаватися Користувачем самостійно або їхній збір може автоматично здійснювати сайт під час його використання. Якщо не вказано інше, сайт http://invest-weekend.com/ використовує файли cookie (або інші засоби відстеження) для ідентифікації Користувачів та запам’ятовування встановлених ними глобальних параметрів налаштування виключно з метою надання послуги, яка потрібна Користувачеві.

Користувачі несуть відповідальність за Персональні дані третіх осіб, які вони отримують, публікують або надають іншим особам, використовуючи сайт, і підтверджують, що вони мають згоду третьої особи на надання Даних Власнику.

3. Метод та місце обробки Даних

3.1. Метод обробки

Обробка Даних здійснюється з використанням комп’ютерів та (або) засобів з підтримкою інформаційних технологій (ІТ) відповідно до організаційних процедур та методів, суворо пов’язаних із зазначеними цілями.

У деяких випадках Дані можуть бути доступні, крім Оператора даних, певним категоріям відповідальних осіб, пов’язаних із забезпеченням функціонування сайту (адміністрація, відділ продажу, відділ маркетингу, юридичний відділ, системні адміністратори), або стороннім організаціям (наприклад, сторонні постачальники технічних послуг, поштові організації, постачальники послуг хостингу, компанії-постачальники інформаційних технологій, служби зв’язку), яким Власник доручає, у разі потреби, виконувати функції Оброблювача даних. Перелік зазначених осіб, що оновлюється, можна в будь-який час запросити у Оператора даних.

3.2. Місце обробки

Дані обробляються в операційних офісах Оператора даних та у будь-яких інших місцях, де знаходяться сторони, що займаються їх обробкою. За додатковою інформацією слід звертатися до Оператора даних.

4. Використання зібраних даних

Збір Даних, що стосуються Користувача, здійснюється для того, щоб дати можливість Власнику надавати послуги, а також з наступною метою: Аналітика, Реєстрація та автентифікація.

Персональні дані, що використовуються для кожної мети, описуються у відповідних розділах цього документа.

5. Детальна інформація про обробку Персональних даних

5.1. Аналітика

Послуги, що описуються в цьому розділі, дають можливість Власнику контролювати та аналізувати веб-трафік та можуть використовуватись для фіксування дій Користувача.

Google Analytics (Google Inc.)
Google Analytics – сервіс веб-аналізу, який пропонує компанія Google Inc. («Google»). Google використовує зібрані Дані для фіксування та аналізу дій користувачів з метою підготовки звітів про операції, які виконує сайт, та їх подальшої передачі іншим сервісам Google.

Google може використовувати зібрані Дані для того, щоб генерувати рекламні оголошення власної рекламної мережі з урахуванням інтересів і переваг конкретного користувача. Персональні дані: Дані про використання мережних ресурсів та Файли cookie. Місце обробки: США – Правила забезпечення конфіденційності персональних даних – Відмова від участі.

5.2. Cookie-файли, веб-маяки та інші технології

Сайт http://invest-weekend.com/ збирає інформацію про відвідування вами наших веб-сайтів з метою отримання статистики відвідувань та ефективності їх використання, формування персонального підходу та адаптації до інтересів кожного користувача. Ми робимо це за допомогою різних технологій, одна з яких – cookie-файли. Це дані, які веб-сайт може надіслати вашому браузеру, і вони будуть збережені на вашому комп’ютері для подальшої ідентифікації його веб-сайтом.

Найчастіше cookie-файли використовуються для оцінки ефективності веб-сайтів (наприклад, для вимірювання кількості відвідувачів та тривалості їх перебування на сайті), виявлення найбільш цікавих і відвідуваних тем і сторінок, а також для забезпечення зручності навігації та користування сайтом, без збору чи персональної інформації. Також cookie-файли можуть бути використані для формування персонального підходу на основі вже наявного досвіду взаємодії користувача з сайтом та його перевагами. З часом ця інформація дозволяє покращити користувальницький досвід.

Cookie-файли зазвичай ділять на сесійні та постійні. Сесійні cookie-файли допомагають ефективно переміщатися веб-сайтом таким чином, що одного разу запитана в рамках сесії інформація вже не буде запрошуватися знову. Сесійні cookie-файли зберігаються у тимчасовій пам’яті та стираються із закриттям браузера. Постійні cookie-файли зберігають налаштування користувача для поточних та подальших візитів. Вони зберігаються на жорсткому диску комп’ютера або на накопичувачі мобільного пристрою та активуються під час запуску браузера. Ми використовуємо постійні cookie-файли для збереження інформації, наприклад, про мову та країну користувача.

6. Додаткова інформація про збирання та обробку Даних

6.1. Звернення до суду

Персональні дані Користувача можуть бути використані в юридичних цілях Оператором даних у суді або на етапах, які ведуть до можливого звернення до суду через те, що сайт або послуги http://invest-weekend.com/ використовувалися неналежним чином.

Користувач обізнаний, що Оператор даних може бути змушений повідомити персональні дані на вимогу органів державної влади.

6.2. Додаткова інформація про Персональні дані Користувача

Окрім інформації, що міститься в цих правилах забезпечення конфіденційності персональних даних, сайт може надавати Користувачеві на запит додаткову та контекстуальну інформацію, що стосується конкретних послуг та сервісів або збору та обробки Персональних даних.

6.3. Системні журнали та технічне обслуговування

З метою забезпечення роботи сайту та його технічного обслуговування сайт і будь-які сторонні сервіси можуть вести файли, в яких реєструється взаємодія сайту з Користувачами (системні журнали), або використовувати з цією метою інші Персональні дані (зокрема, IP-адресу).

6.4. Інформація, яка відсутня у цих правилах

Додаткові відомості щодо збору або обробки персональних даних можна в будь-який час запитати у оператора даних, зв’язавшись поштою mail@invest-weekend.com.

7. Права Користувачів

Користувачі мають право в будь-який час дізнатися, чи були збережені їх Персональні дані, і можуть звертатися до Оператора даних, щоб дізнатися про їх зміст та походження, перевірити їх достовірність, або попросити їх доповнити, анулювати, оновити або виправити або перетворити на формат, що забезпечує анонімність, або блокувати будь-які дані, що зберігаються в порушення закону, а також виступити проти їх обробки з усіх без винятку законних підстав. Відповідні запити слід надсилати Оператору даних на адресу, вказану в контактних відомостях на сайті http://invest-weekend.com/.

Веб-сайт http://invest-weekend.com/ в даний час не розпізнають автоматизовані команди браузера щодо механізмів відстеження, наприклад, такі як інструкції «не відстежувати», так що ви можете самостійно налаштувати обробку браузером cookie-файлів та інших технологій відповідно до ваших уподобань в області конфіденційності. У більшості випадків ви можете увімкнути у браузері повідомлення про використання cookie-файлів, щоб у вас була можливість вирішити, приймати ці умови чи ні. Також ви можете взагалі відключити cookie-файли у налаштуваннях браузера.

Деякі браузери дозволяють увімкнути функцію «не відстежувати», яка надсилає сигнали на відвідувані веб-сайти, показуючи, що ви не хочете, щоб ваші дії на сайті відстежувалися. Ця функція відрізняється від блокування або відключення cookie-файлів, оскільки браузер з увімкненою функцією «не відстежувати» все ще може приймати cookie-файли. В даний час не існує галузевого стандарту, що регламентує реакцію компаній на сигнали «не відстежувати», але в майбутньому такий стандарт може бути розроблений. В даний час ми не реагуємо на сигнал «не відстежувати». Якщо ми почнемо робити це у майбутньому, то опишемо це у цьому Положенні про конфіденційність. Докладніша інформація про функцію «не відстежувати» доступна на сайті www.allaboutdnt.org.

8. Захист персональних даних

http://invest-weekend.com/ вживає всіх комерційно обґрунтованих заходів для запобігання несанкціонованому доступу до персональних даних та використання персональних даних, отриманих у процесі реєстрації або іншим вищезазначеним способом при використанні даного веб-сайту. Ми прагнемо захищати ваші персональні дані, однак ми не можемо забезпечити безпеку інформації, яку ви передаєте нам, і тому закликаємо вас вживати всіх доступних запобіжних заходів для захисту ваших персональних даних в мережі Інтернет. Для цього частіше змінюйте паролі, використовуйте комбінації літер та цифр, а також користуйтеся безпечним браузером.

9. Забезпечення інформаційної безпеки дітей

Веб-сайт http://invest-weekend.com/ не орієнтований на привернення уваги дітей віком до 16 років. Ми навмисно не займаємося збором персональних даних дітей віком до 16 років і не надсилаємо їм жодних запитів на надання персональної інформації.

10. Внесення змін до цих правил забезпечення конфіденційності персональних даних

Оператор даних обумовлює право в будь-який час вносити зміни до цих правил конфіденційності персональних даних, розмістивши на цій сторінці повідомлення для Користувачів. Рекомендовано часто перевіряти цю сторінку та дату внесення останніх змін, зазначену в нижній частині сторінки.

У разі незгоди з будь-якими змінами, внесеними до Правил, Користувач повинен припинити користуватися сайтом та послугами http://invest-weekend.com/ та може вимагати, щоб Оператор даних видалив його Персональні дані. Якщо не вказано інше, правила забезпечення конфіденційності персональних даних, що діють на той момент, поширюються на всі Персональні дані Користувачів, які має Оператор даних.

Інформація про ці правила забезпечення конфіденційності персональних даних. Оператор даних відповідає за виконання цих правил забезпечення конфіденційності персональних даних.

11. Правова інформація

Ця Політика конфіденційності відповідає вимогам законодавства України про захист персональних даних, вимогам законодавства більшості країн СНД та містить відомості про вимоги до обробки та захисту персональних даних, що реалізуються Оператором.

Примітка для Європейських Користувачів: ця Політика конфіденційності підготовлена для виконання обов’язків, передбачених ст. 10 Директиви ЄС № 95/46/EC, та відповідно до положень Директиви 2002/58/EC, з урахуванням змін, внесених Директивою 2009/136/EC стосовно файлів cookie.

Примітка для Користувачів РФ: ця Політика конфіденційності відповідає вимогам Федерального закону від 27.07.2006 р. № 152-ФЗ «Про персональні дані».